Hallitus kannustaa yrityksiä investoimaan – lakiehdotus korotetuista poistoista on hyväksytty

7.1.2020

Eduskunta hyväksyi 10.12.2019 lakiehdotuksen korotetuista poistoista. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja lisätä yksityisiä investointeja ja sitä kautta tukea talouskasvua ja työllisyyttä.

Laki mahdollistaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalle verovelvolliselle kaksinkertaisen poiston kalenterivuosien 2020-2023 aikana. Eli laissa tarkoitettujen koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi siten 25 prosentin sijasta 50 prosenttia ja säännös koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta, joka on hankittu ja otettukäyttöön lain voimassaoloaikana.

Mahdollisuus hyödyntää korotettuja poistoja koskee yhteisömuotoisen verovelvollisten lisäksi myös yhtymiä, kuten avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä ja elinkeinonharjoittajia sekä maatalouden harjoittajia.

Verohuojennuksella on merkitystä yrityksien investointien suunnitteluun ja budjetointiin. Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle elinkeinotulon verotuksessa on, että:

  • yritys esittää verotuksen toimittamista varten luotettavan selvityksen omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta,
  • hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa ja, että
  • hankintamenot on kirjanpidossa eritelty siten, että ne ovat helposti erotettavissa muista menoista.

Uutisen pääset myös lukemaan eduskunnan sivuilta.

Lähde: rantalainen.fi

Tilistar Hyvinkään toimisto

Riihimäenkatu 87, 05880 Hyvinkää

Puh: 019-460 1500
Palkka-asioissa: 019-460 1545
Fax: 019-460 1515
Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta

Tilistar Hämeenlinnan toimisto

Kaivokatu 9, 13100 Hämeenlinna

Puh: 03-6790 3030
Fax: 03-6790 3035

Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta

Tilistar Vantaan toimisto

Vapaalantie 2 B 21, 01650 Vantaa

Puh: 09-3487 7500
Fax: 09-3487 7575
Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta