Osakeyhtiön verotus selkeytyy

7.1.2020

Heinäkuun alussa poistunut tulolähdejako yksinkertaistaa yritysten verotusta. Jatkossa osakeyhtiön henkilökohtaisen tulolähteen tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot voidaan vähentää elinkeinotuloista. Samoin eri toiminnoista aiheutuneet tappiot voidaan vähentää joustavasti elinkeinotoiminnan voitosta vähäisiä rajoituksia lukuun ottamatta.

Lakia sovelletaan osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotukseen vuoden 2020 verotuksesta alkaen.

Tilintarkastaja Mikael Hedlund Rantalaiselta, miten yritykset hyötyvät uudistuksesta?

”Verotuksen ei pitäisi tämän johdosta ainakaan kiristyä. Suurin hyöty pk-sektorille on verotuksen selkiytyminen ja kohtuullistuminen. Yritykset joutuivat aiemmin maksamaan veroa, vaikka kokonaistulos olisi ollut tappiollinen, jos toinen tulolähteistä oli voitollinen.”

Vähentääkö uudistus kiistoja verottajan kanssa?

”Tulkinnanvaraisuus liittynee tulevaisuudessa muuhun omaisuuteen. Se on uusi omaisuuslaji, jonne siirretään kaikki nykyisen tuloverolain alainen omaisuus eli periaatteessa kaikki, mikä ei kuulu elinkeinoverolain eikä maatalouden piiriin.”

Mitä tapahtuu vielä käyttämättömille tulolähteen tappioille?

”Muussa tulolähteessä vahvistetut tappiot voidaan kuitata elinkeinotoiminnan voitoista tappioiden syntymisvuotta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Henkilökohtaisen tulolähteen vahvistetut ja vielä käyttämättömät tappiot verovuodelta 2010 alkaen tulevat vähennettäväksi ensimmäisen kerran ensi vuonna.”

Mitä tapahtuu vielä vähentämättömille luovutustappioille?

”Se on vaikeampi asia, koska niitä ei voi vähentää suoraan elinkeinotoiminnan voitosta. Lähtökohtaisesti verotuksessa vielä vähentämättä oleva luovutustappio vähennetään muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista. Jos näitä ei ole, vahvistettuja luovutustappioita voidaan vähentää käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden tai kiinteistöjen luovutusvoitoista.”

Voiko yrittäjä jotenkin varautua uudistukseen?

”Verohallinto huomioi kaikki vanhat vahvistetut tappiot automaattisesti viran puolesta. Verosuunnittelussa ennakkoverojen laskeminen helpottuu, kun ei tarvitse miettiä kahta eri tulolähdettä. Veroennakoita arvioitaessa pitää kuitenkin huomioida, että tänä vuonna päättyviin tilikausiin sovelletaan vielä vanhoja säännöksiä.”

Lähde: rantalainen.fi

Tilistar Hyvinkään toimisto

Riihimäenkatu 87, 05880 Hyvinkää

Puh: 019-460 1500
Palkka-asioissa: 019-460 1545
Fax: 019-460 1515
Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta

Tilistar Hämeenlinnan toimisto

Kaivokatu 9, 13100 Hämeenlinna

Puh: 03-6790 3030
Fax: 03-6790 3035

Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta

Tilistar Vantaan toimisto

Vapaalantie 2 B 21, 01650 Vantaa

Puh: 09-3487 7500
Fax: 09-3487 7575
Email: -
-, -

Palvelemme arkisin klo 9.00-15.00

Henkilökunta